Dasar Privasi

Kemaskini terakhir: 24 Okt 2020

Privasi anda penting bagi kami. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menghormati privasi anda mengenai segala maklumat yang mungkin kami kumpulkan dari anda di laman web kami, https://tuntut.my, berserta laman web lain yang kami miliki dan kendalikan.

Kami hanya meminta maklumat peribadi apabila kami benar-benar memerlukannya untuk digunakan dalam perkhidmatan kepada anda. Kami mengumpulkannya dengan cara yang adil dan sah, dengan pengetahuan dan persetujuan anda. Kami juga memberitahu anda mengapa kami mengumpulkannya dan bagaimana ia akan digunakan.

Kami hanya menyimpan maklumat yang dikumpulkan selama yang diperlukan untuk memberi perkhidmatan yang anda minta. Apa-apa maklumat yang kami simpan, kami akan lindungi dengan cara yang boleh diterima secara komersial untuk mencegah kehilangan dan pencurian, berserta akses tidak sah, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.

Kami tidak berkongsi maklumat diri anda secara terbuka atau pihak ketiga, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang.

Laman web kami mungkin menghubungkan ke laman web pihak ketiga yang tidak dikendalikan oleh kami. Perlu diketahui bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan amalan laman web pihak ketiga ini, dan tidak dapat bertanggungjawab atas dasar privasi masing-masing.

Anda bebas untuk menolak permintaan kami untuk mendapatkan maklumat peribadi anda, dengan pemahaman bahawa kami mungkin tidak dapat memberikan anda beberapa perkhidmatan yang anda inginkan.

Penggunaan laman web kami yang berterusan oleh anda akan dianggap sebagai penerimaan amalan kami mengenai privasi dan maklumat peribadi. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai bagaimana kami menggunakan maklumat pengguna dan peribadi, silakan menghubungi kami.

Dasar ini berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2020.